Over Ons

Wat is FevoWest?


Oprichting

14 februari 1952 werd de Federatie van Voetbalverenigingen in de regio Westland gevormd en gaat sinds dat moment door het leven onder de korte aanduiding FeVoWest. Het is een samenwerkingsverband van voetbalverenigingen uit het Westland, Midden-Delfland en naaste omgeving.

Leden
Lid zijn 11 verenigingen uit de gemeente Westland, 3 uit de gemeente Midden-Delfland, 1 uit Loosduinen, nu vallend onder de gemeente Den Haag, en 1 uit Hoek van Holland, gemeente Rotterdam.
FeVoWest bundelt dus 16 bij de KNVB aangesloten verenigingen. Deze verenigingen tellen ruwweg 10.000 actieve senioren voetballers en bovendien 5.000 jeugdleden. Daarbij moeten nog de duizenden vrijwilligers en supporters van de verenigingen gerekend worden.

Doelstellingen
Het samenwerkingsverband wil de voetbalsport stimuleren in haar regio, o.a. door het spelen van wedstrijden van het Westlands Elftal tegen gerenommeerde tegenstanders.

Het organiseert jaarlijks regionale competities voor spelers van de A1 en B1 jeugd en voor dameselftallen van de aangesloten verenigingen.


FeVoWest wil de samenwerking tussen de aangesloten clubs bevorderen door een platvorm te zijn bij interessante initiatieven en door te bemiddelen bij incidenten. En wil, daar waar gewenst, een vraagbaak en contactadres zijn voor verschillende instanties, waaronder gemeentelijke en andere overheden.


Werkwijze
FeVoWest houdt tenminste eenmaal per jaar een Algemene Vergadering met de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Het bestuur van FeVoWest bestaat nu uit vier personen. De verenigingen betalen een jaarlijkse bijdrage in de bestuurskosten. FeVoWest is een federatie, dat betekent dat het een samenwerkingsverband is van verenigingen, die hun eigen zelfstandigheid behouden.

Structuur federatie
De FeVoWest is met ingang van 1 april 2009 een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het heeft een formeel juridische structuur met statuten