Welkom op de site van de FeVoWest


       


Laatste nieuws:


Laatst bijgewerkt: 24-05-2023 13:01


FeVoWest gaat in gesprek met de KNVB

Maandag 15 mei jl. vond de 71e jaarvergadering (ALV) van de FeVoWest plaats.

Gastheer was ditmaal de vv Maasdijk, dat trost mag zijn op de vernieuwde kantine.

Bijna alle aangesloten zestien verenigingen waren vertegenwoordigd en werden ook de wethouder Sport van de gemeente Westland, Anko Goudswaard en oud bestuursleden van de FeVoWest welkom geheten.

Voorzitter Nico van der Knaap blikte in toespraak zijn nog even terug op de coronatijd en bedankte de lokale- en landelijke overheid voor de verleende steun aan de clubs.

Zorgen zijn er nog wel over de energielasten.

Verder werden de verenigingen geïnformeerd over de lopende toernooien van de JO15/JO17 en vrouwen die vanuit FeVoWest worden georganiseerd en waarvan de finales in juni op een nog nader te bepalen datum en locatie worden gespeeld.

Vooruit werd gekeken naar de wedstrijden van het Westlands Elftal op zaterdag 5 augustus a.s. tegen ADO Den Haag O21 bij Verburch in Poeldijk en op dinsdag 8 augustus a.s. tegen Westlandia zondag in Naaldwijk.

Op korte termijn hoopt de FeVoWest met sponsornieuws te komen na het afscheid van de Tuinderij uit de Lier.

Vervolgens werden de financiën behandeld en goedgekeurd en werd penningmeester Piet Roel hiervoor bedankt.

Langer werd stilgestaan bij de ongeregeldheden wanordelijkheden op de velden. Vanuit de FeVoWest is hierover, na klachten van de aangesloten verenigen over het ‘niet meer willen spelen’ van elftallen tegen bepaalde verenigingen of elftallen uit de regio, contact geweest met de KNVB. Helaas was een vertegenwoordiging van de KNVB deze avond afwezig. De KNVB meldde dat er niet zozeer meer incidenten zijn, dat het aantal incidenten afneemt, maar de KNVB maakt zich wel zorgen over de intensiteit van deze incidenten. Verschillende teams zijn inmiddels wel stil gezet of zelfs uit de competitie genomen en er stromen nog steeds verenigingen in de integrale aanpak risicoverenigingen bij de KNVB. De KNVB heeft toegezegd aan het begin van de nieuwe seizoen in gesprek te gaan over de incidenten en de aanpak met de bij FeVoWest aangesloten verenigingen.

Bij de bestuursverkiezing was secretaris Dick Hartman aftredend, maar herkiesbaar. Hij werd weer in functie herkozen voor de komende drie jaar.

Bij de rondvraag was ook nog aandacht voor de campagne vanuit de gemeente Westland voor rookvrije sportverenigingen.

Na de pauze volgde een presentatie van Pieter van Veen over de BAV, de Belangen Vereniging Amateurvoetbal, De afkorting BAV staat voor Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. De BAV is per 1 juli 2013 ontstaan uit een fusie tussen de LBA (Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen) en de BZV (Belangenorganisatie Zaterdagvoetbal Verengingen). Zij zijn er voor alle amateurclubs, ongeacht het niveau, de regio en of men de voorkeur geeft aan het spelen op zondag of zaterdag. De BAV is te beschouwen als een werkgeversorganisatie voor het amateurvoetbal. Verenigingen kunnen hier met veel vragen terecht. Zie: https://www.bav-voetbal.nl/

Na afloop volgende nog een gezellig samenzijn met de aanwezige vertegenwoordigers van de verenigingen.

Volgend jaar vindt de ALV plaats bij Quintus in Kwintsheul.

Bestuur FeVoWest,

Dick Hartman, secretaris.


 


Oud FC ’s-Gravenzande tegen Oud Westlands Elftal actief tijdens BOAL Toernooi

Op zaterdag 19 augustus komen Oud FC 's-Gravenzande en Oud Westlands Elftal tegen elkaar in actie tijdens het BOAL toernooi.

De aftrap is om 13:00 uur.

Het team van Oud FC ’s-Gravenzande wordt samengesteld door Simon Zwijgers en Ad Vermolen.

Het team van Oud Westlands Elftal wordt samengesteld door Gerard van Emmerik en Martijn Bentvelzen.


De teams bestaan uit 18 spelers van 40+

 

Het bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

                                        Maandag 15 MEI 2023 om 20.00 uur

Locatie:
Clubgebouw VV Maasdijk, Lange Kruisweg 44D, 2676 BM Maasdijk         

 

                                                                                  AGENDA

 1. Opening

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 2. Verslag ALV 16 mei 2022, zie bijlage

 3. Korte terugblik op het afgelopen jaar

 4. Financiën

.             - Financieel overzicht 2022 (voor de vergadering ter plaatse op papier beschikbaar)
              - Verslag kascontrolecommissie

              - Begroting 2023
              - Benoeming kascontrolecommissie 2024
               - Sponsoring
              

 1. Westlands Elftal

- Vooruitblik wedstrijden Westlands Elftal tegen:
                ADO Den Haag O21, zaterdag 5 augustus 2023 en Westlandia zon., dinsdag 8 augustus 2023

 

       7.   Bestuursverkiezing

- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden:  Dick Hartman (secretaris)
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.  
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot en met 15 mei 2023, uiterlijk om 18.00 uur en bij voorkeur per e-mail,  
fevowest@caiway.net , worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

Het bestuur bestaat verder uit Nico van der Knaap (voorzitter) en Piet Roels (penningmeester).

 

      8.   Mededelingen bestuur
             - Locatie ALV 2024
             - Vergaderlocaties bestuursvergaderingen 2023-2024


       9.  Rondvraag
         
          
    PAUZE

 
     10.  Presentatie Pieter van Veen over de BAV (Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen)
            Onderwerpen: Rol BAV richting de KNVB en de BOSA regeling in verband met duurzaamheid.
           
Voor meer info: zie BAV Voetbal - Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (bav-voetbal.nl)
           

     11.  Sluiting  

Na afloop een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje.

’s-Gravenzande, 25 april 2023

Dick Hartman, secr. FeVoWest
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande


FevoWest stand van zaken toernooien:FevoWest stand van zaken toernooien:

‘s-Gravenzande, 10 maart 2023


Beste sportvrienden,

Uw vereniging heeft ingeschreven om deel te nemen aan een of meerdere toernooien van FeVoWest. Maandagavond 6 maart jl. heeft bij de vv Lyra de loting plaatsgevonden van de FeVoWest toernooien. De loting werd verricht door Renate van Geest, secretaris van de v.v. Lyra. De uitkomst is als volgt:

Vrouwen:

1e ronde:
1. KMD – Sc Monster
2. FC ’s-Gravenzande – Maasdijk
3. Westlandia – Den Hoorn

2e ronde:
4. Winnaar wedstrijd 1 – Winnaar wedstrijd 2
5. Winnaar wedstrijd 3 – Beste verliezer van de eerste ronde.

Finale:
6. Winnaar wedstrijd 4 – Winnaar wedstrijd 5

JO15:
1e ronde:
1. MVV’27 – Maasdijk
2. KMD – Honselersdijk
3. FC ’s-Gravenzande – SV Loosduinen
4. VELO – Sc Monster
5. Naaldwijk – HVC’10
6. Quintus vrij geloot

2e ronde:
1. Winnaar wedstrijd 3 – Winnaar wedstrijd 1
2. Winnaar wedstrijd 2 – Winnaar wedstrijd 4
3. Winnaar wedstrijd 5 –  Quintus

3e ronde:
1. Winnaar wedstrijd 3 – Winnaar wedstrijd 1
2. Winnaar wedstrijd 2 – Beste verliezer 2e ronde

Finale:
Winnaar wedstrijd 1 – Winnaar wedstrijd 2

JO17:
1e ronde:
1. Sc Monster – sv Den Hoorn
2. MVV’27 – Maasdijk
3. HVC’10 – KMD
4. VELO – Quintus
5. SV Loosduinen vrijgeloot

2e ronde:
6. Winnaar wedstrijd 1 – Winnaar wedstrijd 2
7. Winnaar wedstrijd 3 – Winnaar wedstrijd 4
8. S.V. Loosduinen – beste verliezer 1e ronde

3e (tussen) ronde
9. Winnaar wedstrijd 8 – Winnaar wedstrijd 7

Finale:
Winnaar wedstrijd 6 – Winnaar wedstrijd 9


Wij wensen uw vereniging veel plezier en succes toe bij de wedstrijden


 

FeVoWest                         Nieuwsbrief nr.37              december 2022

Bijeenkomst wedstrijdsecretarissen
Op maandag 7 november 2022 vond er bij de VV Naaldwijk een interessante bijeenkomst plaats met afgevaardigden van de KNVB en de wedstrijdsecretarissen een aantal aangesloten verenigingen.
Van de KNVB waren Wesley Lagerweij (competitie ontwikkelaar) en Leon Braat (verenigingsadviseur), die vragen die betrekking hadden op de werkzaamheden van het Wedstrijdsecretariaat willen beantwoorden.  Onderwerpen zoals: de (late) verzoeken tot het uitstellen van wedstrijden en het niet opkomen van teams en de afwikkeling hiervan, zoals opnieuw inplannen van de wedstrijden. Ervaringen en suggesties werden gedeeld.


Periodekampioenen

Wij feliciteren Sportclub Monster 1 (3B) en VELO 1 (1B)  met de behaalde periodetitels en wensen deze elftallen veel succes toe in het verdere verloop van de competitie.

KNVB Ledenraad
Afgelopen vrijdag is Frank van Mil, voorzitter van sv Den Hoorn, gekozen om district 23 / West II te vertegenwoordigen in de Ledenraad van de KNVB. Wij feliciteren hem met deze nieuwe functie,
Frank is de opvolger van Wicher Schreuders, die wij natuurlijk bedanken voor zijn inzet voor onze regio verenigingen.
Frank meldt nog het volgende: “Ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen dat de uitdagingen en kansen vanuit ons district zo goed mogelijk zullen worden vertegenwoordigd in de Ledenraad. Ik wil hiermee bijdragen aan de nodige nieuwe impulsen voor de toekomst van ons voetbal in Nederland en behouden wat ons vanuit onze voetbalhistorie zo dierbaar is. 
Op het mailadres
voorzitter@svdenhoorn.nl ben ik te allen tijde bereikbaar en graag zie ik jullie ook regelmatig in levende lijve voor een gezellig bijpraten of een serieus gesprek. Hele fijne feestdagen, een gezond nieuw jaar en graag tot ziens!”


Energielasten

Het zijn financieel moeilijke tijden voor veel verenigingen door de flinke stijging van de energielasten

Daarom uw aandacht voor de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten). Deze regeling is door het Rijk in het leven geroepen om de financiële gevolgen van de stijging van de energieprijzen voor het energie-intensieve MKB te beperken. U krijgt een compensatie van 50% van de energiekostenstijging. Een deel van de sportsector is met deze regeling geholpen.
Recent heeft het Ministerie van Economische Zaken de TEK-regeling versoepeld. Het percentage energiekosten van de omzet is verlaagd van 12,5% naar 7% en de voorwaarde dat u alleen in aanmerking komt voor de TEK bij een verbruik van meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 KwH  vervalt. Mogelijk helpt dit uw vereniging.

 

De ontwikkelingen gaan snel. Wij raden u daarom aan de pagina www.rvo.nl/tek in de gaten te houden. Komt uw vereniging toch in de financiële problemen door de hoge energiekosten? Neem dan contact op met uw gemeente. Voor de Westlandse verenigingen kan dit via het mailadres:

sportinfo@gemeentewestland.nl.

 

De Belangenvereniging voor Amateurvoetbalverenigingen (BAV) trok ook aan de bel: vele clubs staan op omvallen! De afgelopen tijd is de BAV hierover veel in het nieuws geweest: Een Vandaag, RTL Nieuws, WNL, in de kranten en op sociale media. Zie deze link:

Amateurvoetbal stevent af op rampscenario, duizend clubs staan op omvallen (bav-voetbal.nl)  + ga naar de petitie!

De BAV is aan het inventariseren welke amateurclubs in de problemen komen zonder adequate steunmaatregelen voor de stijgende energiekosten.

Is jouw club in de gevarenzone, laat het mij dan weten, je kunt worden benaderd voor een artikel hierover.
Groet, Cor Verbree, secretaris BAV West 2
cverbree@kabelfoon.nl, tel.: 06-49822200


Melden incidenten bij de KNVB
Helaas doen zich nog steeds en ook in onze regio incidenten voor op de velden met andere verenigingen en elftallen in het bijzonder. Het melden van incidenten blijft belangrijk!  Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden, zodat verenigingen en elftallen, die meerdere malen zorgen voor incidenten, beter in beeld komen bij de KNVB voor mogelijke sancties.

Zie
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie.  Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net  in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.

Westlands Sportgala
Het Westlands sportgala, met de uitreiking van de Westlandse sportprijzen 2022, wordt gehouden op: donderdag 26 januari 2023, Westland Theater De Naald, Stokdijkkade 3 in Naaldwijk, aanvang 20.00 uur. De genomineerde sporters worden in januari voorgesteld via de website en de lokale media-kanalen.

Bestuur mutaties verenigingen
In deze periode vonden bij de aangesloten verenigingen de jaarlijkse Ledenvergaderingen weer plaats, waarbij ook vaak sprake is van mutaties in de besturen. In het bijzonder van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Wij stellen het prijs hierover te worden geïnformeerd, ook al om onze bestanden te actualiseren.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
16 januari 2023: sv Schipluiden; 6 maart 2023: vv Lyra; 17 april 2023: vv Verburch
Voor 22 mei 2023 en 3 juli 2023 zijn wij nog op zoek naar vergaderlocaties.
Het eerste (half) uur is er een overleg met een afvaardiging van het bestuur van de ontvangende vereniging en daarna vindt onze reguliere bestuursvergadering plaats tot uiterlijk 22:00 uur.

Aanmeldingen van de verenigingen om het bestuur van FeVoWest te ontvangen op een van deze data zijn welkom via het mailadres:
fevowest@caiway.net


Het bestuur van de FeVoWest wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig en sportief 2023 toe, zowel privé als ook voor uw vereniging/website/krant etc. Blijft vooral gezond !Namens het bestuur van FeVoWest,
Dick Hartman (secr.)
                                       
Frivool Westlands Elftal is Westlandia de baas

 

Naaldwijk – Barry de Man, de nieuwe trainer van het Westlands Elftal als opvolger van Johan Voskamp is zijn periode als keuzeheer van het regioteam goed van start gegaan. De traditionele openingswedstrijd van het seizoen op sportpark De Hoge Bomen van uitstekend gastheer Westlandia werd met 3-4 gewonnen. Bij rust was het 1-3 en dat waren geflatteerde cijfers, omdat het Westlands Elftal verzuimde om ruimer afstand te nemen. Mogelijkheden waren er te over tegen de zondagformatie van Westlandia.

In de aanloop naar de oefenwedstrijd stonden er drie trainingen op het programma. Het werden er uiteindelijk maar twee, omdat de medische- en technische staf het onverantwoord vond om op de heetste dag tot nu toe gemeten dit jaar inspanningen van de voetballers te verlangen.

 

Geveld door griep

Trainer Barry de Man genoot van een vakantie en was er alleen bij op de wedstrijddag. Marko van der Knaap, vele jaren de aanvoerder van het Westlands Elftal, was bereid om kunde en kennis beschikbaar te stellen. Hij was door het bestuur van de FeVoWest in een eerder stadium al toegevoegd aan de technische staf. Ook assistent-trainer Wim Lentz moest zich gedwongen afmelden. Hij is herstellende van een medische ingreep. De ambitieuze Rob Klop nam de honneurs waar en deed dit met verve. Klop is de assistent-trainer van Theo Verbeek bij de zaterdagselectie van Westlandia. Dick Bos was present als keeperstrainer en liet debutant Jari Duijvestijn en collega Jeffrey Wubben op de trainingsdagen zweten. Het was jammer dat Wubben op de wedstrijddag werd geveld door griep met een afmelding tot gevolg. Moeder Conny Wubben was van waarde door als verzorgster op te treden bij afwezigheid van de vaste bezetting vanwege vakantie.

 

Geblesseerd

Vakantie was ook de reden van de absentie van Frank Broos en Twan van Meerten (beiden FC ’s-Gravenzande), Robin Vijverberg (Lyra) en Robin Zwartjes van SV Den Hoorn. Westlandiaan Mark van der Zalm raakte nog voor de eerst training geblesseerd en hoopt te zijn hersteld als de competitie voor Westlandia van start gaat. Dylan Arbouw van KMD liet Barry de Man weten dat hij is gestopt met selectievoetbal.

Uiteindelijk bestond de spelersgroep van het Westlands Elftal uit: Angelo Zwirs (FC 's-Gravenzande), Rick Boers (FC 's-Gravenzande), Steyn de Bruijn (Honselersdijk), Tom van Veen (Honselersdijk), Jorn Groothuizen (HVC'10), Kay van den Bos (HVC'10), Nick van Vliet (Maasdijk), Bret Rhijnsburger (MVV'27), Sean van der Stap (Quintus), Jurgen Warbout (SC Monster), Laurens Kooren (SC Monster), Daan van Rossum (VELO), Joery Verbeek (VELO), Ramon Ripson (VELO), Jari Duijvestijn (Westlandia-za), Lars van den Berg (Westlandia-za) en Desley Bransen (Westlandia-zo).

 

Op tijd terug

Tom van Veen van Honselersdijk miste de voorbereiding wegens werkzaamheden in Amerika, maar was op de wedstrijddag op tijd terug om aan te haken op De Hoge Bomen. Van Veen was met een assist op teamgenoot Steyn de Bruijn van waarde. De debutant zorgde voor een 1-4 tussenstand.

Het Westlands Elftal vloog uit de startblokken en stond binnen tien minuten op een 0-2 voorspong. Joery Verbeek (VELO) was het eindstation voor 0-1 en een machtige uithaal van Angelo Zwirs was goed voor verdubbeling van de marge. Het ontlokte Barry de Man op de bank de uitspraak: ‘Ik blijf voortaan altijd wel weg in de voorbereiding’.

Het zag er inderdaad prima uit wat het Westlands Elftal voorschotelde. Een hogere score werd pas genoteerd in het tweede deel van de eerste helft. Na een overtreding op Joery Verbeek vonniste Daan van Rossum vanaf elf meter: 0-3. Dat Jeremy van Uunen het laatste woord had met 1-3 was prima voor Westlandia, maar deerde het Westlands Elftal niet.

 

Bedanken

Kort voor het rustsignaal werd Joery Verbeek, Daan van Rossum en Ramon Ripson (allen VELO) een applauswissel gegund. Het trio stopt met spelen op niveau en kwam voor het laatst in actie voor het Westlands Elftal. Het bood het bestuur van de FeVoWest de gelegenheid om het drietal met bloemen te bedanken voor hun inspanningen voor het regioteam. Het werd zichtbaar gewaardeerd nadat voorzitter Nico van der Knaap de bloemen had uitgereikt. Een opgevangen quote van vader Fred van Rossum naar zoon Daan: ,,Ik had voor jou wel een tweede bos bloemen verwacht namens het arbitraal trio. De scheidsrechters zullen immers ook wel blij zijn dat je stopt...'', klonk velen vertrouwd, afgaande op de reacties op Facebook.

Na de 1-4 mocht ook Westlandia aanleggen vanaf elf meter. Het buitenkansje was aan Eloge Kangi wel besteed (2-4). Dat Maasdijker Dinand Kuhn de eindstand op 3-4 bepaalde met onbedoelde medewerking van plaatsgenoot Nick van Vliet deed aan de geslaagde dag op De Hoge Bomen niets af.

Trainer Cesco Agterberg van Westlandia zal zijn verrast door de geboden weerstand. Hij kon zelf nog niet zijn favoriete team presenteren.

Het Westlands Elftal genoot, van en met elkaar. Precies zoals het de opzet is bij het regioteam.

 

Meubelstukken

Het was jammer dat weinig bestuursleden van de bij FeVoWest aangesloten verenigingen gebruikmaakten van de uitnodiging om onder het genot van een drankje vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. Alleen Honselersdijk, Naaldwijk en Quintus presenteerden zich. Ook de gerespecteerde meubelstukken Rien Mostert en Wim Voois lieten hun gezicht zien. Het deed aan de ongedwongen sfeer en gezelligheid niets af.

 

Afscheid van De Tuinderij

Het was voor de laatste keer dat het Westlands Elftal in actie kwam met De Tuinderij als hoofdsponsor op het tenue. De directie heeft het bestuur van de FeVoWest laten weten af te zien van de mogelijkheid om het aflopende sponsorcontract te verlengen. Op een nog nader te bepalen moment zal over en weer nog gepast afscheid worden genomen van De Tuinderij. Vanaf 2015 prijkte de naam van De Tuinderij op de shirts van het Westlands Elftal.

 

Door Hans Bos


(Bron Het Hele Westland)

Ook Haaglanden Voetbal publiceerde. Zie onderstaande link en de foto's van Richard Mulder:

Verslag op site Haaglanden VoetbalHet seizoen 2021-2022
Na twee, door het coronavirus, niet uitgespeelde seizoenen was het afgelopen seizoen, met nog wel een korte onderbreking, nu gelukkig wel weer het geval. Tot medio juni werd er gevoetbald om de prijzen.
Geen kampioenen in onze regio, wel een aantal periodekampioenen, maar in de nacompetitie werd geen promotie bewerkstelligd door Honselersdijk, HVC’10 en SC Monster. Wel twee degradanten, Westlandia zondag komt het komende seizoen uit in de vierde divisie, voorheen de Hoofdklasse, en S.V. Loosduinen daalde af naar de vierde klasse.
VELO legde dit jaar beslag op de Flynth Westland Cup en bij het vrouwenvoetbal legde VELO beslag op de titel. Gefeliciteerd!

Voor het nieuwe seizoen zijn kortgeleden de indelingen door de KNVB bekend gemaakt. Veel clubs in de regio stappen over van het zondag naar het zaterdagvoetbal. Veel regionale derby’s dan ook het komend seizoen.

Jubilerende verenigingen
We feliciteren Westlandia en vv Naaldwijk met het 100-jarige bestaan dit jaar. Lyra, Sv Den Hoorn en Sc Monster vierden dit jaar respectievelijk het 90-jarig, 70-jarig en 10-jarig bestaan.
ALLEN GEFELICITEERD!

Koninklijke onderscheiding
De dag voor Koningsdag ontving in de gemeente Westland onder andere Ton Vollebregt voor zijn verdiensten bij de SC Monster een Koninklijke Onderscheiding, waarmee wij hem nog van harte feliciteren.

Wethouders Sport
Na de collatieonderhandelingen heeft de gemeente Westland sinds kort een nieuwe wethouder Sport, Anko Goudswaard. Op het Westlands Voetbal Gala was hij al aanwezig. Een nadere kennismaking met hem zal zeker nog volgen. In de gemeente Midden-Delfland blijft Wendy Renzen-van Leeuwen de wethouder met o.a. Sport in haar portefeuille.
Langs de lijn bij de aangesloten verenigingen en tijdens onze jaarlijkse ALV zijn zij natuurlijk weer hartelijk welkom.

Westlands Voetbalgala
Maandag 11 juli vond het Westlands Voetbal Gala weer plaats. De locatie was weer het restaurant Unicum-Elzenhagen in Poeldijk en de organisatie was voor het eerst in handen van West Media en natuurlijk Hans Bos. De presentatie werd gedaan door Alphons de Wit.
Het was weer een gezellig en geslaagd festijn, waar weer verschillende prijzen werden uitgereikt. Bram Sommeling van FC ’s-Gravenzande werd uitgeroepen als ‘Speler van het jaar’ en Jari Duijvestijn van Westlandia zaterdag werd uitgeroepen als de ‘Doelman van het jaar’. Sil van Ooijen ontving de prijs van het ‘Talent van het jaar’. De Beste ploeg van het jaar’’ werd Honselersdijk.

Angelo Zwirs van Quintus was met 33 doelpunten in 26 wedstrijden in de vierde klasse de ‘Westlandse topscoorder’ het afgelopen seizoen. Een ‘speciale prijs’ was er ook voor Frank Broos van
FC ’s-Gravenzande, hij scoorde liefst 28 doelpunten in 30 wedstrijden, maar dan in de Hoofdklasse. De ‘Oeuvreprijs’ ging naar Marcel Bruggeling van Honselersdijk en Jan van der Meijs van de WOS werd benoemd tot de ‘Vrijwilliger van het seizoen’.


Wedstrijd Westlands XI op zaterdag 23 juli a.s.

Hoofdtrainer Barry de Man van het Westlands Elftal heeft als opvolger van Johan Voskamp zijn eerste selectie samengesteld voor de oefenwedstrijd tegen de zondag formatie van  RKVV Westlandia, het komend seizoen actief in de vierde divisie. De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 23 juli, aanvang: 14.30 uur, op sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. De toegang van deze wedstrijd is gratis. Het is dit jaar helaas de enige wedstrijd van het Westlands Elftal. Barry de Man wordt geassisteerd door Marko van der Knaap en Rob Klop. Hij vervangt de zieke Wim Lentz. Keeperstrainer is Dick Bos.

De volledige selectie luidt als volgt:
Rick Boers, Frank Broos, Twan van Meerten en Angelo Zwirs (FC ’s-Gravenzande), Steyn de Bruijn en Tom van Veen (Honselersdijk), Jorn Groothuizen en Kay van den Bos (HVC’10), Dylan Arbouw (KMD), Nick van Vliet (Maasdijk), Bret Rhijnsburger (MVV’27), Jeffrey  Wubben (Naaldwijk), Sean van der Stap (Quintus), Jurgen Warbout en Laurens Kooren (SC Monster), Robin Zwartjes
(SV Den Hoorn), Daan van Rossum en Ramon Ripson (VELO, Joery Verbeek (Verburch), Jari Duijvestijn en Lars van den Berg (Westlandia zat.), Desley Bransen en Mark van der Zalm (Westlandia (zon).
Frank Broos en Twan van Meerten (FC ’s-Gravenzande) haakten af wegens vakantie, net als Robin Zwartjens van SV Den Hoorn. Dylan Arbouw komt ook niet in actie. Hij is bij KMD gestopt met selectie voetbal.


Voor deze wedstrijd vinden er nog drie trainingen (14, 19 en 21 juli) plaats op het complex van Westlandia in Naaldwijk.

De wedstrijd staat onder leiding van Rob Wassink en zijn assistenten zijn Remco van de Hul en Arend van de Laar.

Bestuurs- en kaderleden van de aangesloten verenigingen zijn uitgenodigd om deze wedstrijd te bezoeken en zijn rond de wedstrijd welkom voor een gezellig samenzijn bij RKVV Westlandia.
In de bijlage treft u ook de digitale wedstrijdposter aan. Het verzoek is om deze  te plaatsen op uw website.

Melden incidenten bij de KNVB
Helaas deden zich het afgelopen seizoen ook in onze regio weer incidenten voor op de velden met andere verenigingen en elftallen in het bijzonder. Het melden van incidenten blijft belangrijk!  Hiervoor heeft de KNVB het meldpunt wanordelijkheden, zodat verenigingen en elftallen, die meerdere malen zorgen voor incidenten, beter in beeld komen bij de KNVB voor mogelijke sancties.
Zie
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden voor meer informatie.  Ergernissen en wanordelijkheden kunnen gemaild worden naar respect@knvb.nl.
Het is goed om FeVoWest, fevowest@caiway.net  in de cc mee te nemen, zodat wij op de hoogte blijven van wat er speelt.

Scheidsrechtercursus
Zoals eerder al eens is gemeld,  is er nog vraag naar een gezamenlijke cursus voor (beginnende) scheidsrechters bij de aangesloten verenigingen? Geïnteresseerde verenigingen kunnen hiervoor contact opnemen met Gert-Jan Scholtens van FC ’s-Gravenzande, zijn mailadres is
g.schol@kabelfoon.nl


Energie Excellent Q2
Bij de bijlagen treft u ook een Nieuwsbrief aan van Energie Excellent Q2.

Rooster vergaderingen FeVoWest op locatie
Het afgelopen seizoen heeft het bestuur bezoeken afgelegd aan verschillende verenigingen. Dit waren nuttige bezoeken, niet alleen voor een nadere kennismaking, maar ook voor het uitwisselen van informatie, die van belang kan zijn voor alle FeVoWest verenigingen. Afgelopen seizoen werden bezoeken gebracht aan Westlandia, sv Den Hoorn, Naaldwijk, FC ’s-Gravenzande, KMD en
SC Monster en werd de ALV bij Lyra gehouden. Vanaf september gaan wij verder met deze bezoeken.

Voor de volgende vergaderdata zijn wij nog op zoek naar een locatie bij een aangesloten vereniging:
maandag 5 september 2022: maandag 17 oktober 2022: maandag 28 november 2022, maandag 16 januari 2023, maandag 6 maart 2023; maandag 17 april 2023; maandag 22 mei 2023 en maandag 3 juli 2023.
Het eerste (half) uur is er een overleg met een afvaardiging van het bestuur van de ontvangende vereniging en daarna vindt onze reguliere bestuursvergadering plaats tot uiterlijk 22:00 uur.

Aanmeldingen van de verenigingen om het bestuur van FeVoWest te ontvangen op een van deze data zijn welkom via het mailadres:
fevowest@caiway.net

Wij wensen alle verenigingen veel succes toe met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen en veel succes en plezier in het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur van FeVoWest, Dick Hartman (secr.),
mailadres:  
fevowest@caiway.net
Verslag Algemene ledenvergadering FeVoWest van 16 mei 2022:

 


s-Gravenzande, 21 mei 2022

Maandag 16 mei jl. vond de jaarlijkse ALV van FeVoWest (Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland) plaats. De locatie was het clubgebouw van vv Lyra in de Lier. Na twee jaar kon deze vergadering, met onder andere de afgevaardigden van elf van de zestien aangesloten verenigingen, oud-bestuurders en KNVB-vertegenwoordigers eindelijk weer fysiek plaatsvinden.

Aan- en afwezigen
Secretaris Dick Hartman ontving vooraf bericht van verhindering om uiteenlopende redenen van de voetbalverenigingen RKVV Westlandia, S.V. Den Hoorn, V.V. Schipluiden, MVV’27 en S.V. Loosduinen. Maar ook de trainer van het Westlands elftal Barry de Man en de wethouder Sport Pieter Varekamp van de gemeente Westland meldden zich door omstandigheden af. Wel aanwezig was de wethouder Sport van de gemeente Midden Delfland, Wendy Renzen.

Agenda
In een kort tijdsbestek en in een goede sfeer werden alle agendapunten doorgenomen. De afwezige voorzitter van Den Hoorn, Frank van Mil, vroeg schriftelijk om een aanvulling in het verslag van de vorige ALV over het spelen van jeugd wedstrijden op zondag, om de druk op de zaterdag bij de vrijwilligers te laten afnemen en de vaak lege complexen op zondag beter te benutten. Als aanvulling gaf hij schriftelijk aan dat ook de vrijdagavond een optie kan zijn om te spelen, met bijvoorbeeld de JO23 elftallen.

Terugblik
Voorzitter Nico van der Knaap keek ik een korte terugblik terug op de afgelopen twee jaar, waarin twee voetbalseizoenen vroegtijdig werden beëindigd,  maar gelukkig zijn er geen verenigingen in onze regio, mede door de steun van de gemeente en de overheid, omgevallen.
En gelukkig kunnen we het huidige seizoen wel weer af maken. Maar veel wedstrijden in een kort tijdbestek, waaronder veel door de weeks wedstrijden, is niet ideaal voor speler en club. Maar we zijn natuurlijk blij dat onze geliefde sport weer mogen uitvoeren.

Financiën
Vervolgens gaf penningmeester Piet Roels een toelichting op de financiële jaarstukken en stelde de kascontrolecommissie voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid het afgelopen jaar en werd de begroting voor dit jaar goedgekeurd. Volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit vertegenwoordigers van de verenigingen KMD en Honselersdijk.

Bestuursverkiezing
Bij de bestuursverkiezing werd Nico van der Knaap herkozen als voorzitter van FeVoWest voor de komende drie jaar.


Toernooien
Het volgend seizoen wil FeVoWest weer toernooien gaan organiseren voor de oudere jeugd en het vrouwenvoetbal. In het najaar komen wij hierop terug.

Westlands Elftal
Het Westland Elftal komt dit jaar maar eenmaal in actie. Op zaterdag 23 juli a.s. wordt in Naaldwijk bij Westlandia gepeeld tegen Westlandia zon. Vooruitlopend hierop vinden nog wel drie trainingen plaats op dit complex. Dus ongetraind wordt er niet gespeeld. De selectie wordt binnenkort door Barry de Man bekend gemaakt.


Het plannen van de wedstrijden van dit elftal is elk jaar weer een puzzel.  Een betaald voetbalorganisatie uitnodigen is gezien de hoge kosten voor FeVoWest geen optie meer, wel de divisieverenigingen. Maar steeds meer tweede en derde divisie verenigingen ‘knippen’ de voorbereiding in twee gedeeltes, waardoor geschikte data voor wedstrijden (het liefst twee kort na elkaar) nog moeilijker zijn te vinden. Voor het volgend jaar wordt bekeken om aan het einde van het seizoen deze wedstrijden te gaan spelen, maar dan zijn de nacompetitie wedstrijden en de finale van de Flynth Westland Cup mogelijke belemmeringen voor het spelen van wedstrijden in die periode. Toch willen wij deze traditie in eer houden, ook al omdat veel voetballers in onze regio het nog steeds een eer vinden om door dit elftal te worden geselecteerd. Daarbij zijn het ook wedstrijden die reclame zijn voor het Westlands voetbal.

Westland Wint
Via voorzitter Peter van den Berg van KMD  was er aandacht voor de gemeentelijke campagne ‘Westland Wint’, de vertaalslag van het Nationaal Sportakkoord. Alle Westlandse sportverenigingen ontvangen hiervoor een banner en drie posters voor de clubgebouwen. Meer informatie over deze campagne is te vinden op
www.westlandwint.nl.

Salarissen trainers
Bij de rondvraag, die langer duurde dan de overige agendapunten samen,  werd door de penningmeester van Vv Lyra gevraagd om een (anonieme) benchmarkt op te stellen van de vergoedingen die de aangesloten verenigen aan trainers betalen. Wiecher Schreuder van de KNVB attendeerde de vergadering op een eerdere benchmark die enige tijd terug ook landelijk is gehouden. Hij stuurt deze benchmark naar de secretaris FeVoWest ter verspreiding. FeVoWest pakt dit verder op.

Alcoholproblematiek
Bij de rondvraag was er veel aandacht voor de problematiek die veel verenigingen ondervinden bij het bezoek van groepen jeugdigen, tussen de 13 – 17 jaar, bij de ‘derde helften’ op de zaterdagmiddagen her en der in het Westland.  Dit geeft vaak veel overlast voor de clubs bij het handhaven van de alcoholregelgeving. Ervaringen en suggesties werden gedeeld. Een draaiboek voor alle verenigingen kan de helpende hand hierbij bieden.;

Uitstel wedstrijden
Bij de rondvraag kwam ook het probleem van de vele late verzoeken via Sportlink om een wedstrijd in de B-categorie te verplaatsen ter sprake. Vaak is dit ook het geval ook zonder enig vooroverleg en zelfs nog op vrijdagavond of zelfs op zaterdagmorgen.
Met als gevolg dat in een laat stadium wedstrijden vervallen, waar tegenstanders, zoals spelers en trainers, maar ook barpersoneel niet blij mee zijn. Daarbij geeft dit bij veel wedstrijdsecretarissen extra werk met zich mee.
Aan de aanwezige KNVB-vertegenwoordigers, Wicher Schreuder en Walter Hunsche, is gevraagd hieraan aandacht te gaan schenken voor het nieuwe seizoen. Bijvoorbeeld door een eerdere sluitingstijd voor de verzoeken in te stellen in Sportlink.

Presentatie
Na de pauze volgde een prestatie van Piet Voskamp, van de stichting beheer van sportpark De Zweth, over de
regelgeving in de sport en kantinezaken (zie de bijlage voor de clubs).                                           

Hierna volgde nog een gezellige derde helft onder het genot van een drankje en een hapje en was het voor velen weer een prettig weerzien.

ALV 2023
Volgend jaar vindt de ALV plaats in het dan vernieuwde clubgebouw van VV Maasdijk.

 Dick Hartman (secretaris)
Valkenierstraat 9
2694 BN ‘s-Gravenzande

Telefoon: 06-10570872/0174-420578
E-mail:
fevowest@caiway.net

Website: www.fevowest.comHet bestuur van FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

                                        Maandag 16 MEI 2022 om 20.00 uur

Locatie:
Clubgebouw v.v. Lyra, Sportpark De Zweth, Veilingweg 26, 2678 LN De Lier     

 

                                                                                  AGENDA

 1. Opening

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 2. Verslag digitale ALV,  15 november 2021, zie onderstaand

 3. Korte terugblik op het afgelopen jaar

 4. Financiën

.             - Financieel overzicht 2021 (zie de bijlage en voor de vergadering ter plaatse ook op papier beschikbaar)
              - Verslag kascontrolecommissie HVC’10 en Quintus.

              - Begroting 2022
              - Benoeming kascontrolecommissie 2022
              

 1. Westlands Elftal

- Vooruitblik wedstrijd Westlands Elftal tegen Westlandia zon, zaterdag 23 juli 2022

 

       7.   Bestuursverkiezing

- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden:  Nico van der Knaap (voorzitter)
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.  
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot en met 14 mei 2022, uiterlijk om 18.00 uur en bij voorkeur per e-mail,  
fevowest@caiway.net , worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, de heer D. Hartman.

Het bestuur bestaat verder uit Dick Hartman (secretaris) en Piet Roels (penningmeester).

 

      8.   Mededelingen bestuur
             - Locatie ALV 2023

              
       9.  Campagne Westland Wint!


     10.  Rondvraag
         
          
    PAUZE
 
     11. Presentatie Piet Voskamp (v.v. Lyra)
           
Onderwerp: regelgeving in de sport en kantinezaken12.
  Sluiting  

Na afloop een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje.

’s-Gravenzande, 3 mei 2022

Dick Hartman, secr. FeVoWest
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande 

's-Gravenzande, 21 november 2021

Maandag 15 november jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van FeVoWest plaats. Niet in het clubgebouw van Lyra in de Lier, maar wederom moest door het coronavirus, wel wat laat, worden uitgeweken naar een andere wijze van vergaderingen, digitaal vergaderen via MS Teams.
Vijfentwintig deelnemers werden genoteerd. Waaronder bestuursleden van de zestien aangesloten verenigingen, KNVB medewerkers, oud-bestuursleden van FeVoWest en het kader van het Westlands elftal. Onder de digitale aanwezigen ook de sportwethouders Pieter Varekamp (gemeente Westland) en Wendy Renzen (gemeente Midden-Delfland).

Opening
Na de opening van de vergadering door de voorzitter van de FeVoWest, Nico van der Knaap, werden de standaard agendapunten snel doorlopen. Het verslag van het digitale overleg van 15 februari van dit jaar werd goedgekeurd, waarna een korte terugblik volgde door de voorzitter op het afgelopen jaar. Helaas weinig tot geen voetbal was de terechte conclusie van de voorzitter. Een vreemde periode ligt achter ons. Maar er is veel inzet gevraagd van bestuurders en vrijwilligers. Veel waardering hebben we voor de wijze waarop de vrijwillige bestuursleden de afgelopen periode draaiende hebben gehouden in niet voorziene en ingewikkelde tijden. Hopelijk kunnen we het huidige voetbalseizoen wel afmaken, maar ook dat is nog afwachten gezien de nu weer stijgende besmettingen. Door de vergadering werd de wijze waarop de verenigingen vanuit FeVoWest werden geïnformeerd tijdens de afgelopen tijdens de coronacrisis zeer gewaardeerd, werd opgemaakt uit de ontvangen reacties.

Financiën
Bij het agendapunt ‘financiën’ werd bericht dat de kascontrolecommissie, dit jaar uitgevoerd door de penningmeesters van S.V. Loosduinen en Westlandia, geen bezwaar hadden met door penningmeester Piet Roels opgestelde financiële overzicht. De resultatenrekening over 2020 en de balans per 31 december 2020 gaven een verantwoorde beeld van de werkelijke situatie. Het bestuur, en in het bijzonder Piet Roels, werden hierop door de vergadering decharge verleend voor het gevoerde beleid. Vervolgens werd ook de voorgestelde begroting voor 2021 goedgekeurd. Het contract met de hoofdsponsor de Tuinderij is dit jaar verlengd tot en met 2022. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit de penningmeesters van HVC’10 en Quintus.

Westlands Elftal
Het is de bedoeling dat het Westlands Elftal, dat onder vlag van de FeVoWest bijna jaarlijks wedstrijden speelt ook volgend jaar weer in actie komt. Zaterdag 23 juli 2022 wordt gespeeld in Naaldwijk tegen en bij Westlandia zondag. Voor dinsdag 26 of woensdag 27 juli 2022 is de FeVoWest nog op zoek naar een tegenstander uit de Tweede of Derde Divisie. De vergadering ging verder akkoord met het voorstel om het kader van het Westland Elftal gratis toegang te verlenen bij de thuiswedstrijden van de aangesloten verenigingen. Met de verenigingen, waar entreegelden wordt geheven, wordt nog contact gelegd en het kader krijgt voor de herkenbaarheid ook de beschikking over een pas van FeVoWest.

Jeugd op zondag
De voorzitter van SV Den Hoorn Frank van Mil lichtte het door hem ingebrachte agendapunt, jeugd op zondag spelen, toe. Hij ziet bij SV Den Hoorn, maar ook elders, een grote toename van het voetballen op zaterdag. Zijn wens is om in onderling overleg met de wedstrijden voor jeugdelftallen, bijvoorbeeld de JO 23, meer uit te gaan wijken naar de zondag. Want op deze dag liggen nu veel complexen er verlaten bij en de druk op de zaterdag bij de vrijwilligers is al groot.
De aangesloten zaterdagclubs voelden hier weinig voor. Ook al omdat dit vaak niet is toegestaan volgens de Statuten van de vereniging. Honselersdijk en Westlandia, naast VELO, waar al contact mee is geweest, zijn wel bereid om hieraan mee te willen gaan werken. Wicher Schreuders, lid van de KNVB ledenraad, deelde de vergadering mede dat vanuit de KNVB aan een compensatieplan voor de B-categorie wordt gewerkt. De grote overstap van de zondag voetballers naar de zaterdag heeft daar ook de aandacht. Zie het vandaag verschenen bericht over een nieuwe voetbal Pyramide. Hij neemt het agendapunt van SV Den Hoorn ook mee naar Zeist.

Bestuursverkiezing
Bij de bestuursverkiezing was penningmeester Piet Roels aftreedbaar, maar wel herkiesbaar. Bij secretaris Dick Hartman waren geen tegenkandidaten aangemeld en werd Piet Roels door de vergadering voor een nieuwe periode herkozen.
Bij de bestuursmedelingen berichtte voorzitter Nico van der Knaap over het Project Gastvrijheid in sport/welkom bij de club. Vanuit de vergadering toonde een aantal verenigingen interesse voor een workshop over dit onderwerp. In het voorjaar van 2022 staat deze workshop op de agenda van de FeVoWest.

Onderhoud velden
Bij de FeVoWest zijn ook een aantal klachten binnengekomen over de slechte gesteldheid van de velden in het Westland. FC ’s-Gravenzande, maar ook SC Monster, verzilting van de grond door de Zandmotor bij de velden bij de duinen, hebben hier last van. Wethouder Varekamp was al op de hoogte van de klachten van FC ’s-Gravenzande. Maatregelen voor verbetering zijn dan ook al genomen. De klachten van SC Monster waren hem nog niet bekend.  Redenen van de slechte gesteldheid zijn ook de mindere bespeling van de velden en de wijze van bestrijding van het onkruid op de velden met natuurlijke middelen. Voor klachten zijn de gemeentelijke aanspreekpunten beschikbaar.

Coronamaatregelen
Toegevoegd aan de agenda waren de nieuwe coronamaatregelen die nu voor verengingen veel problemen zorgen, maar ook veel onduidelijkheid geven. Veel tegenstrijdigheden zitten in de regels. En hoe om te gaan met de regel geen toegang meer voor publiek op de sportparken om de wedstrijden te bezoeken. Wat is publiek en hoe is dit te handhaven? Veel verenigingen overwegen dan ook om de kantines dicht te laten. Een voorstel om alle kantines en kleedkamers bij de aangesloten verenigingen te sluiten, om een signaal af te geven en ook voor de duidelijkheid naar de sporters toe te geven, is moeilijk uitvoerbaar. Niet alle verenigingen zijn vanavond aanwezig en bij de omniverenigingen ligt de zeggenschap hierover vaak bij een Stichting.
De twee aanwezige wethouders gaven aan veel begrip te hebben met de problemen waar de verenigingen met het handhaven te maken hebben, maar kunnen ook niets anders doen dan de opgelegde regels te volgen. Uitzonderingen kunnen niet worden gemaakt. Signalen hierover aan partijgenoten zijn wel afgegeven. Zij zijn de verenigingen, de bestuurders en de vele vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en medewerking in coronatijd. Het is een gezamenlijke vijand die wij allen moeten zien te bestrijden.
De gemeente Westland verstuurd regelmatig informatiebrieven, evenals de  KNVB. A.s. woensdag (17-11) is er bij de gemeente Westland een digitale sessie voor vragen en nadere uitleg over de coronaregels. Aan een financiële tegemoetkoming voor de kosten van de handhaving wordt door beide gemeenten ook gewerkt. Volgende week is hierover meer duidelijkheid te verwachten.
Op verzoek van de clubs wordt de informatie vanuit het Westland en Midden Delfland gedeeld met alle verenigingen.

Rondvraag
Bij de rondvraag bedankte voorzitter Pieter van Rijs de FeVoWest voor haar inzet bij het verbinden van de clubs en het delen van de informatie. Dit is zeker voor ons allen een meerwaarde.
Voor de reguliere bestuursvergaderingen zoekt het bestuur van de FeVoWest nog wel een aantal locaties. Te weten voor 2 mei en 13 juni 2022.

Sluiting
Voorzitter Nico van der Knaap dankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid. Veel sterkte met het handhaven de coronaregels. In 2022 wordt getracht de ALV opnieuw fysiek bij Lyra te houden.

Presentatie Sportieve Sportcultuur
Vervolgens was er een presentie van Aad van der Valk (Vitis Welzijn) en Peter Zuidgeest over het Sportakkoord en de Sportieve Sportcultuur. Deze is inmiddels gedeeld met de verenigingen. Voor informatie hierover zie: 
https://www.sportakkoord.nl

Dick Hartman (secretaris)

Valkenierstraat 9
2694 BN ‘s-Gravenzande

Telefoon: 06-10570872/0174-420578
E-mail:
fevowest@caiway.net

Website: www.fevowest.com


’s-Gravenzande, 28 februari 2022

Beste sportvrienden,

Sinds vrijdag 25 februari 2022 zijn alle coronamaatregelen voor onze verenigingen eindelijk opgeheven. We mogen weer voetballen en zonder beperkingen!
En dat is na ruim twee jaar goed nieuws voor alle sportverenigingen! De competities zijn inmiddels hervat en ook de nacompetities staan toch nog gepland.
Wij wensen jullie veel succes toe!

Zijn er toch nog vragen over het coronavirus dan verwijs ik jullie naar de onderstaande informatie:

Financiële compensaties
Voor actuele informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), klik hier. Ook kunnen sommige verenigingen in aanmerking komen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), klik hier voor meer informatie. Verder heeft het ministerie van VWS aangekondigd dat de specifieke financiële Tegemoetkoming voor Amateur Sport Organisaties (TASO) binnenkort wordt vastgesteld en gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie. Uiteraard informeren we jullie hierover zodra wij de informatie hebben.

Contact en meer informatie
Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus op Coronavirus | KNVB  of neem contact op met jouw verenigingsadviseur. Daarnaast wijzen wij je op het bestaan van de bestuurderscommunity Eén Tweetje. Juist op dit platform kom je andere bestuurders tegen die met elkaar tips, adviezen en ervaringen uitwisselen. Of bezoek de website van NOC*NSF: FAQ: Veelgestelde vragen over coronavirus en sport - NOCNSF

Datum ALV FeVoWest 2022
Na een schriftelijk en digitale ALV staat voor dit jaar weer een fysieke ALV gepland. Maandag 16 mei 2022 heten wij de afgevaardigden van de bij ons aangesloten verenigingen, en o.a. oud-bestuurders en het kader van het Westlands Elftal,  (opnieuw) welkom bij VV Lyra. Zet deze datum alvast in uw agenda. Voor na de pauze zijn wij nog op zoek naar een onderwerp/spreker. Ideeën hiervoor zijn welkom. De vergaderstukken volgen begin mei 2022.

Wedstrijden Westlands Elftal
Het is de bedoeling dat het Westlands Elftal, dat onder vlag van de FeVoWest bijna jaarlijks wedstrijden speelt, ook dit jaar weer eens in actie komt. Zaterdag 23 juli 2022 wordt gespeeld in Naaldwijk tegen en bij Westlandia zondag. Voor dinsdag 26 of woensdag 27 juli 2022 is de FeVoWest nog op zoek naar een tegenstander uit de Tweede of Derde Divisie voor een wedstrijd in het Westland. Geïnteresseerde verenigingen kunnen, via het mailadres: fevowest@caiway.net,  contact opnemen met Dick Hartman.

Pasjes FeVoWest

Op de digitale AL van 24 november 2021 gingen de verenigingen akkoord met het voorstel om het kader van het Westland Elftal gratis toegang te verlenen bij de thuiswedstrijden van de aangesloten verenigingen. In de bijlagen een voorbeeld van dit pasje voor de herkenbaarheid. Graag dit melden aan de personen die bij uw entree staan om toegangsgelden te heffen.

Alcoholbeleid
Van de voorzitter van Lyra ontvingen wij een mail over het alcolholbeleid bij sportverenigingen. Veel sportverenigingen worden, nu de corona beperkingen zijn losgelaten, geconfronteerd met veel alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar. In de bijlage een document van Lyra om ook bij uw vereniging te hanteren. In het Westlands Sportakkoord, zie nogmaals ook in de bijlagen, is alcohol ook een van de thema’s en een speerpunt. Het werken aan een Positief Sportcultuur, door onder andere het verbeteren van een Veilig Sportklimaat, zoals geen alcohol onder 18 jaar. Binnenkort meer informatie hierover.

Met sportieve groet,

Bestuur FeVoWest,

Dick Hartman, secretaris

Postadres: Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande
Mobiele nummer: 06-10570872
E-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com

 Verslag digitale ledenvergadering FeVoWest 15- november 2021

’s-Gravenzande, 21 november 2021


Maandag 15 november jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van FeVoWest plaats. Niet in het clubgebouw van Lyra in de Lier, maar wederom moest door het coronavirus, wel wat laat, worden uitgeweken naar een andere wijze van vergaderingen, digitaal vergaderen via MS Teams.
 
Vijfentwintig deelnemers werden genoteerd. Waaronder bestuursleden van de zestien aangesloten verenigingen, KNVB medewerkers, oud-bestuursleden van FeVoWest en het kader van het Westlands elftal. Onder de digitale aanwezigen ook de sportwethouders Pieter Varekamp (gemeente Westland) en Wendy Renzen (gemeente Midden-Delfland).

Na de opening van de vergadering door de voorzitter van de FeVoWest, Nico van der Knaap, werden de standaard agendapunten snel doorlopen. Het verslag van het digitale overleg van 15 februari van dit jaar werd goedgekeurd, waarna een korte terugblik volgde door de voorzitter op het afgelopen jaar. Helaas weinig tot geen voetbal was de terechte conclusie van de voorzitter. Een vreemde periode ligt achter ons. Maar er is veel inzet gevraagd van bestuurders en vrijwilligers. Veel waardering hebben we voor de wijze waarop de vrijwillige bestuursleden de afgelopen periode draaiende hebben gehouden in niet voorziene en ingewikkelde tijden. Hopelijk kunnen we het huidige voetbalseizoen wel afmaken, maar ook dat is nog afwachten gezien de nu weer stijgende besmettingen. Door de vergadering werd de wijze waarop de verenigingen vanuit FeVoWest werden geïnformeerd tijdens de afgelopen tijdens de coronacrisis zeer gewaardeerd, werd opgemaakt uit de ontvangen reacties.

Bij het agendapunt ‘financiën’ werd bericht dat de kascontrolecommissie, dit jaar uitgevoerd door de penningmeesters van S.V. Loosduinen en Westlandia, geen bezwaar hadden met door penningmeester Piet Roels opgestelde financiële overzicht. De resultatenrekening over 2020 en de balans per 31 december 2020 gaven een verantwoorde beeld van de werkelijke situatie. Het bestuur, en in het bijzonder Piet Roels, werden hierop door de vergadering decharge verleend voor het gevoerde beleid. Vervolgens werd ook de voorgestelde begroting voor 2021 goedgekeurd.

Het contract met de hoofdsponsor de Tuinderij is dit jaar verlengd tot en met 2022. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit de penningmeesters van HVC’10 en Quintus.

Het is de bedoeling dat het Westlands Elftal, dat onder vlag van de FeVoWest bijna jaarlijks wedstrijden speelt ook volgend jaar weer in actie komt. Zaterdag 23 juli 2022 wordt gespeeld in Naaldwijk tegen en bij Westlandia zondag. Voor dinsdag 26 of woensdag 27 juli 2022 is de FeVoWest nog op zoek naar een tegenstander uit de Tweede of Derde Divisie. De vergadering ging verder akkoord met het voorstel om het kader van het Westland Elftal gratis toegang te verlenen bij de thuiswedstrijden van de aangesloten verenigingen. Met de verenigingen, waar entreegelden wordt geheven, wordt nog contact gelegd en het kader krijgt voor de herkenbaarheid ook de beschikking over een pas van FeVoWest.

De voorzitter van SV Den Hoorn, Frank van Mil lichtte het door hem ingebrachte agendapunt, jeugd op zondag spelen, toe. Hij ziet bij SV Den Hoorn, maar ook elders, een grote toename van het voetballen op zaterdag. Zijn wens is om in onderling overleg met de wedstrijden voor jeugdelftallen, bijvoorbeeld de JO 23, meer uit te gaan wijken naar de zondag. Want op deze dag liggen nu veel complexen er verlaten bij en de druk op de zaterdag bij de vrijwilligers is al groot.
De aangesloten zaterdagclubs voelden hier weinig voor. Ook al omdat dit vaak niet is toegestaan volgens de Statuten van de vereniging. Honselersdijk en Westlandia, naast VELO, waar al contact mee is geweest, zijn wel bereid om hieraan mee te willen gaan werken. Wicher Schreuders, lid van de KNVB ledenraad, deelde de vergadering mede dat vanuit de KNVB aan een compensatieplan voor de B-categorie wordt gewerkt. De grote overstap van de zondag voetballers naar de zaterdag heeft daar ook de aandacht. Zie het vandaag verschenen bericht over een nieuwe voetbal Pyramide. Hij neemt het agendapunt van SV Den Hoorn ook mee naar Zeist.

Bij de bestuursverkiezing was penningmeester Piet Roels aftreedbaar, maar wel herkiesbaar. Bij secretaris Dick Hartman waren geen tegenkandidaten aangemeld en werd Piet Roels door de vergadering voor een nieuwe periode herkozen.

Bij de bestuursmedelingen berichtte voorzitter Nico van der Knaap over het Project Gastvrijheid in sport/welkom bij de club. Vanuit de vergadering toonde een aantal verenigingen interesse voor een workshop over dit onderwerp. In het voorjaar van 2022 staat deze workshop op de agenda van de FeVoWest.

Bij de FeVoWest zijn ook een aantal klachten binnengekomen over de slechte gesteldheid van de velden in het Westland. FC ’s-Gravenzande, maar ook SC Monster, verzilting van de grond door de Zandmotor bij de velden bij de duinen, hebben hier last van. Wethouder Varekamp was al op de hoogte van de klachten van FC ’s-Gravenzande. Maatregelen voor verbetering zijn dan ook al genomen. De klachten van SC Monster waren hem nog niet bekend.  Redenen van de slechte gesteldheid zijn ook de mindere bespeling van de velden en de wijze van bestrijding van het onkruid op de velden met natuurlijke middelen. Voor klachten zijn de gemeentelijke aanspreekpunten beschikbaar.

Toegevoegd aan de agenda waren de nieuwe coronamaatregelen die nu voor verengingen veel problemen zorgen, maar ook veel onduidelijkheid geven. Veel tegenstrijdigheden zitten in de regels. En hoe om te gaan met de regel geen toegang meer voor publiek op de sportparken om de wedstrijden te bezoeken. Wat is publiek en hoe is dit te handhaven? Veel verenigingen overwegen dan ook om de kantines dicht te laten. Een voorstel om alle kantines en kleedkamers bij de aangesloten verenigingen te sluiten, om een signaal af te geven en ook voor de duidelijkheid naar de sporters toe te geven, is moeilijk uitvoerbaar. Niet alle verenigingen zijn vanavond aanwezig en bij de omniverenigingen ligt de zeggenschap hierover vaak bij een Stichting.

De twee aanwezige wethouders gaven aan veel begrip te hebben met de problemen waar de verenigingen met het handhaven te maken hebben, maar kunnen ook niets anders doen dan de opgelegde regels te volgen. Uitzonderingen kunnen niet worden gemaakt. Signalen hierover aan partijgenoten zijn wel afgegeven. Zij zijn de verenigingen, de bestuurders en de vele vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en medewerking in coronatijd. Het is een gezamenlijke vijand die wij allen moeten zien te bestrijden.
De gemeente Westland verstuurt regelmatig informatiebrieven, evenals de  KNVB. A.s. woensdag (17-11) is er bij de gemeente Westland een digitale sessie voor vragen en nadere uitleg over de coronaregels. Aan een financiële tegemoetkoming voor de kosten van de handhaving wordt door beide gemeenten ook gewerkt. Volgende week is hierover meer duidelijkheid te verwachten. Op verzoek van de clubs wordt de informatie vanuit het Westland en Midden Delfland gedeeld met alle verenigingen.

Bij de rondvraag bedankte voorzitter Pieter van Rijs de FeVoWest voor haar inzet bij het verbinden van de clubs en het delen van de informatie. Dit is zeker voor ons allen een meerwaarde.

Voor de reguliere bestuursvergaderingen zoekt het bestuur van de FeVoWest nog wel een aantal locaties. Te weten voor 2 mei en 13 juni 2022.
Voorzitter Nico van der Knaap dankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid. Veel sterkte met het handhaven de coronaregels. In 2022 wordt getracht de ALV opnieuw fysiek bij Lyra te houden.

Vervolgens was er een presentie van Aad van der Valk (Vitis Welzijn) en Peter Zuidgeest over het Sportakkoord en de Sportieve Sportcultuur. Deze is inmiddels gedeeld met de verenigingen. Voor informatie hierover zie: 
https://www.sportakkoord.nl


Dick Hartman (secretaris)

Valkenierstraat 9
2694 BN ‘s-Gravenzande
Telefoon: 06-10570872/0174-420578
E-mail:
fevowest@caiway.net

Website: www.fevowest.com

De ALV van FeVoWest kan helaas door de coronamaatregelen a.s. maandag 15 november niet plaatsvinden in het clubgebouw van Lyra.

We hebben besloten de vergadering toch door te laten gaan, maar dan digitaal.
Een link voor deelname via MS Teams is afgelopen weekeinde verstuurd.Het bestuur van de FeVoWest nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

                                        Maandag 15 november 2021 om 20.00 uur

Locatie:
Clubgebouw Lyra, Sportpark De Zweth, Veilingweg 26, 2678 LN De Lier 
Toegang: Vanwege de coronamaatregelen die gelden, mogen wij alleen toegang verlenen indien u een geldige QR-code, vaccinatiebewijs, herstelbewijs (max 180 dagen) of een negatieve test (max. 24 uur oud) kan tonen.
Hierop wordt bij de ingang van de kantine gecontroleerd. Het verzoek hierbij is om uw aan- of afwezigheid
vooraf te melden via het mailadres:
fevowest@caiway.net

 

                                                                                  AGENDA

 1. Opening

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 2. Verslag digitale overleg 15 februari 2021

 3. Korte terugblik op het afgelopen jaar

 4. Financiën

.             - Financieel overzicht 2020 (voor de vergadering ter plaatse beschikbaar)
              - Verslag kascontrolecommissie S.V. Loosduinen en Westlandia

              - Begroting 2021
              - Benoeming kascontrolecommissie 2022
              

 1. Westlands Elftal

               - Vooruitblik wedstrijden Westlands Elftal in 2022
               - Toegang kader Westlands Elftal bij de wedstrijden van de aangesloten verenigingen

 

 1. Competities en toernooien
  - Stand van zaken competities
  - Jeugd op zondag spelen (op verzoek van Den Hoorn)

 

       8.   Bestuursverkiezing

- Volgens het rooster is aan de beurt van aftreden: Piet Roels (penningmeester)
Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.


Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot en met maandag 9 november 2021, per e-mail,
 
fevowest@caiway.net , worden aangemeld bij de secretaris van FeVoWest, Dick Hartman.


 

       9.   Bestuursmededelingen
              
- Gastvrijheid in de sport, ‘welkom op de club’

               - Locatie ALV 2022

 

10.  Rondvraag                                                             
                                                         PAUZE  
 

11. Presentatie
       Aad van der Valk (Vitis Welzijn) en Peter Zuidgeest geven een prestatie over het Sportakkoord
       en de Sportieve Sportcultuur. Voor informatie hierover zie:
https://www.sportakkoord.nl


12.
  Sluiting  

Na deze vergadering is er traditioneel een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.


’s-Gravenzande,  31 oktober 2021

Met vriendelijke groet,

Dick Hartman, secr. FeVoWest
Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande
Mailadres: fevowest@caiway.net

’s-Gravenzande, 4 augustus 2021


Beste sportvrienden,

Na twee niet uitgespeelde voetbalseizoenen staat ons eindelijk weer een nieuw voetbalseizoen te wachten. De voorbereidingen zijn gaande, de eerste oefenwedstrijden zijn al gespeeld, de KNVB indelingen zijn bekend gemaakt en vanaf het einde van deze maand starten ook weer de officiële KNVB wedstrijden. Wij spreken hierbij natuurlijk de hoop uit dat het seizoen 2021-2022 wel wordt uitgespeeld en ook zonder coronamaatregelen, zodat iedereen weer welkom is op de sportparken, zonder beperkingen.

Als afsluiting van het vorige (korte) voetbalseizoen was er op woensdag 30 juni jl. een gezellige bijeenkomst voor de verenigingen en (oud) spelers van het Westlands XI bij onze hoofdsponsor de Tuinderij in De Lier. Deze avond werd ook afscheid genomen van Johan Voskamp als trainer van het Westlands XI en werd ook zijn opvolger voorgesteld, Barry de Man. De opkomst was groot deze avond.
Op onze website www.fevowest.com is meer informatie en zijn ook foto’s te vinden van deze bijeenkomst. Het is de bedoeling om eind juli 2022 weer twee wedstrijden te spelen met het Westlands XI in onze regio. Contacten hiervoor zijn al gelegd met een mogelijke tegenstander.

Per 1 juli 2021 zijn een aantal belangrijke wetswijzigingen voor sportclubs doorgevoerd. Als aandachtspunt voor uw vereniging hebben wij deze wijzigingen onderstaand bijgevoegd.

Het komend seizoen willen wij als bestuur ook weer onze reguliere bestuursvergaderingen houden bij een deel van de zestien aangesloten verenigingen. Hiervoor is onderstaand ook een vergaderschema toegevoegd. Graag ontvangen wij van u op korte termijn bericht wanneer wij welkom zijn bij uw vereniging op een van de acht voorgestelde vergaderdata.

Verder is het onze bedoeling om, als de coronamaatregelen dit ook weer volledig toelaten, een ALV uit te schrijven in het najaar.

Wij wensen uw vereniging een prettig, succesvol en ook een sportief seizoen toe en blijf vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

Bestuur FeVoWest,

Dick Hartman, secretaris

Postadres: Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande
Mobiele nummer: 06-10570872
E-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com


Bron: AD/Westland 01-07-2021
Sfeerimpressie WOS van afscheid Johan Voskamp bij De Tuinderij

Foto's: Ron HeinenInterview Johan Voskamp in AD/Westland van dinsdag 29 juni 2021 met digitale linkDigitale versie interview Johan VoskampFeVoWest: 'Onderlinge verstandhouding versterken door kennisuitwisseling'


FeVoWest vormt al sinds 1952 het samenwerkingsverband van 16 voetbalverenigingen in de regio. Ruwweg zijn er 10.000 seniorenleden en 5000 jeugdleden verbonden aan deze clubs. Voorzitter Nico van der Knaap en secretaris Dick Hartman laten hun licht schijnen op het door de pandemie geteisterde amateurvoetbal. De rode draad blijft het gemis van sociale contacten dat een enorme rol speelt bij de voetballers, supporters en kader.

door Marcel Zaat

Juist in deze zware tijden hoopt FeVoWest een ondersteunende rol naar de aaneengesloten verenigingen te kunnen vervullen. Een platform voor de clubs, een vraagbaak voor diverse instanties, korte lijnen naar gemeente en overheid en met name de kennisuitwisseling onder de verenigingen actueel houden. Vooral dit laatste is volgens het duo Van der Knaap en Hartman van wezenlijk belang. Door vaker op vergaderingen bij elkaar te komen is de onderlinge verstandhouding tussen de clubs de laatste jaren versterkt. Van der Knaap, die de voorzittershamer eerder hanteerde bij Westlandia en dit sinds 2016 bij FeVoWest doet, ziet in kennisuitwisseling het toverwoord. ''Uiteindelijk komen de voetbalclubs allemaal voor dezelfde problemen te staan. Hoe mooi is het dan dat regioclubs elkaars kennis kunnen delen. Afgelopen maart hebben wij nog een digitaal overleg met elkaar gehad. Dan merk je toch dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Zeker in deze corona-tijden moet je de steun ook bij elkaar zoeken.''

Korte lijnen

Ook Dick Hartman, door de wol geverfd in de voetballerij, ziet een aanvullende rol voor FeVoWest. Maar liefst 28 jaar maakte Hartman deel uit van het bestuur van SV Loosduinen. In 2014 stapte hij in als secretaris bij FeVoWest en in november 2019 trad hij toe tot het bestuur van FC 's-Gravenzande, de club die hij als inwoner van 'Het Breeje Durp' al goed kende. ''In mijn taak als secretaris probeer ik de clubs zo goed als mogelijk op de hoogte te houden. Zo zijn wij met nieuwsbrieven gestart en proberen wij zoveel mogelijk korte lijnen te houden met gemeente en overheid. Waar in het verleden de FeVoWest éénmaal per jaar vergaderde, houden wij deze periodiek. Ook vergaderen wij bij verschillende verenigingen en zodoende komen bestuursleden ook wel eens op accommodaties, waar zij normaliter niet komen. Dat schept toch weer een band. Zelf zit ik sinds vorig jaar in de werkgroep Positieve Sportcultuur van het Lokale Sportakkoord Westland. Hier zijn altijd zorgen en wensen en dat ondersteunen wij als FevoWest om dit vervolgens ook met de club te delen.''

Sociale contacten

Het duo dat tezamen met Piet Roels (penningmeester) het bestuur van FeVoWest (dat ook belast is met de wedstrijden van het Westlandse Elftal) vormt, ziet weliswaar met lede ogen toe hoe het coronavirus het amateurvoetbal volledig lam legde. Toch is er de positieve blik naar de toekomst. Hartman: ''De hele situatie door corona is natuurlijk schrijnend, maar gelukkig krijgen wij geen berichten dat voetbalclubs in de regio in grote financiële problemen geraken. Er zijn voldoende steunmaatregelen vanuit gemeente en overheid en als ik naar mijn eigen club FC 's-Gravenzande kijk zijn er op het gebied van sponsoring weinig die afhaken. Veel clubs bieden leden een tegemoetkoming via een kantinetegoed. Het grootste gemis blijft toch het sociale contact. Westlanders zijn harde werkers, waarin het weekend als ontspanning belangrijk is.''

Vrijwilligers

Als de seinen weer definitief op groen gaan zal het snel gewenning worden, maar Van der Knaap ziet wel wat obstakels hierin. ''Terug naar het oude zal toch lastig worden. Linksom of rechtsom, als het voetbal weer gaat opstarten zullen er meer regeltjes zijn, die gehandhaafd moeten worden én dus toezicht vereisen. Ik verwacht ook dat er vrijwilligers zijn die een andere hobby gevonden hebben. Punt is ook dat je het vrijwilligerslegioen binnen de clubs moeilijk kan bereiken. Een opbeurend stukje op de clubsite of in een app-groep zetten en daar houdt het op. Maar goed, onze laatste digitale meeting met de clubs gaf veel hoop. Veel verenigingen hebben hun sportpark een opknapbeurt gegeven. Natuurlijk is iedereen het coronagebeuren beu, maar de clubs staan ieder geval klaar voor het nieuwe seizoen. De regiocup, een prachtig initiatief overigens, is dan weliswaar afgeblazen, maar laten wij hopen dat er nog wat oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden. Liefst met publiek. Gewoon het elkaar kunnen treffen op het sportpark zou al prachtig zijn.''

Ook rookvrije sportparken in Westland?

De gemeente Den Haag heeft besloten dat alle sportparken in Den Haag per 1 juli rookvrij moeten zijn. Waar de gemeente eerder 2022 hiervoor in gedachten had, is dit besluit dus met een jaar naar voren gehaald. Veel Westlandse voetbalclubs, met name de supporters, zullen dit bij uitwedstrijden in de residentie gaan ondervinden. Waar het biertje langs de lijn al langer alleen nog op de daarvoor aangewezen plekken genuttigd mag worden is ook het roken op de sportparken dan voorbij. Hartman kan zich wel vinden in het besluit en verwacht niet dat er supporters daardoor weg blijven. ''Het zou een goede zaak zijn om dit landelijk door te trekken. Goed voorbeeld doet volgen.''
Voorzitter Nico van der Knaap (l.) en secretaris Dick Hartman: "Zeker in deze corona-tijden moet je de steun ook bij elkaar zoeken."
Foto Rolf van Koppen Fotografie


Bron: Het Hele Westland,19 mei 2021
Beste bestuurder,

We hebben met pijn in ons voetbalhart moeten besluiten dat de Regiocup voor senioren dit seizoen definitief niet meer haalbaar is. Nu het kabinet de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen heeft doorgeschoven van 11 mei naar (op z’n vroegst) 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een toernooi. Ontzettend zuur en balen! Wij hadden heel graag gezien dat we inmiddels weer in de buitenlucht konden voetballen, maar helaas is dat niet mogelijk. Wat ons betreft had dit prima gekund, want we weten dat trainen en (lokaal) wedstrijden spelen voor volwassenen in de buitenlucht nauwelijks tot besmettingen leidt. Sporten en bewegen zorgen voor een vitalere samenleving, daar hadden we ontzettend graag weer aan bijgedragen, zeker gezien het feit dat de gemiddelde Nederlander 6 kilo is aangekomen en minder sport dan voor de Coronapandemie. Dit blijven we uiteraard in onze lobby aanvoeren.

Waarom definitief geen Regiocup voor senioren?
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in elk geval tot 18 mei niet als team trainen, alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden. In dat geval kan de KNVB Regiocup op z’n vroegst in het weekend van 5/6 juni starten. Voor een toernooivorm blijft er dan te weinig tijd over aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat (regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen veldonderhoud nodig is. Daarnaast is het gezien de uitgestelde versoepelingen op dit moment onwaarschijnlijk dat de datum waarop volgens het openingsplan weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 juli) naar voren wordt gehaald.

Hopelijk wel zomervoetbal
Zodra de coronabeperkingen het toelaten, kunnen verenigingen onderling oefenwedstrijden organiseren. Daarnaast is er de hoop dat er in de zomerperiode meer versoepelingen mogelijk zijn, waardoor verenigingen die beschikken over kunstgrasvelden of speciale Beachsoccer-velden ’zomervoetbal’ kunnen organiseren. Wij zullen jullie hierbij gaan ondersteunen. Mocht zomervoetbal niet mogelijk zijn op jouw vereniging, dan adviseren we om toch iets te organiseren voor de senioren (27+), de groep die al lange tijd niet normaal kan trainen. Wellicht bij een vereniging in de buurt (mits de maatregelen daar ruimte voor bieden)? Hierdoor kunnen zij toch nog een ‘wedstrijdje’ meepikken in de mooiste periode van het jaar. Op korte termijn ontvangen jullie meer informatie over onze ondersteuning bij de organisatie van zomervoetbal.

Regiocup voor de jeugd?
De jeugd mag wel al enige tijd normaal trainen en op de eigen vereniging partijtjes spelen. Aangezien zij hierdoor al wedstrijdfit zijn, willen we de optie voor de Regiocup voor deze doelgroep zo lang mogelijk openhouden en niet onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden verspelen. We blijven in gesprek met ‘Den Haag’ en we blijven zoeken naar mogelijkheden. Zodra hier definitief uitsluitsel over is, communiceren we hierover.
Hier vind je de poule-indeling voor de Regiocup, wanneer deze van start kan.

Mocht veldonderhoud een belemmering zijn om deel te nemen aan de Regiocup voor de jeugd, neem dan contact op met de gemeente en/of je
Verenigingsadviseur om samen te zoeken naar een alternatief.

Met sportieve groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal


 

’s-Gravenzande, 23 maart 2021

 

Beste sportvrienden,

 

Een jaar geleden was het coronavirus de oorzaak ervan dat het voetbalseizoen 2019-2020 vroegtijdig werd beëindigd. De gevolgen in de maatschappij waren en zijn ook nu nog groot! Toch mochten we in augustus 2020 beginnen met het voetbalseizoen 2020-2021. Helaas kwam hier begin oktober van het vorig jaar ook hier, door het coronavirus, een vroegtijdig einde aan. Inmiddels is besloten door de KNVB het huidige seizoen definitief te stoppen, behalve dan voor de A-categorie bij de jeugd. Hierover volgt eind maart besluitvorming.

Nu zijn wij bezig met het voorbereiden van de wedstrijden voor de KNVB Regio Cup/Flynth Westland Cup voor de eerste en tweede elftallen en de JO19. Instemming hierover van de KNVB hebben wij inmiddels mogen ontvangen. Al de aangemelde verenigingen/elftallen zijn hierover kortgeleden geïnformeerd en akkoord gegaan met de KNVB voorwaarden voor het spelen van de wedstrijden. Eind april/begin mei hopen wij te mogen starten met de eerste wedstrijden. Meer informatie volgt later.

Door het coronavirus werd onze Algemene Leden Vergadering (ALV) bij Lyra het vorig jaar afgelast. In het najaar van 2020 hebben de verenigingen de vergaderstukken per mail ontvangen om hiermee in te stemmen. Alle verenigingen zijn akkoord gegaan met de financiële stukken van de penningmeester Piet Roels en de herbenoeming van de secretaris Dick Hartman. Waarvoor onze dank.

Vanuit VELO zijn nog wel de volgende vragen gesteld, die wij hierbij beantwoorden:

Zijn er nog ontwikkelingen te melden m.b.t. een Westlands Vrouwenelftal?
Mede door het vertrek van de trainers William Vincent en Chris van de Berg naar Ter Leede, die ook het FeVoWest vrouwentoernooi organiseerden, zijn wij nog op zoek naar een trainer/leider/coördinator voor het elftal. Daarbij is ook een sponsor gewenst die het elftal wil kleden. Dit punt heeft nog steeds onze aandacht.

Zijn er nog ontwikkelingen te melden over een Westlands Voetbal Symposium?
De organiserende vereniging heeft hier inmiddels van afgezien.

Overleg wethouder Varekamp, gemeente Westland, met clubs over Ledverlichting?
Wethouder Varekamp meldde ons hierover het volgende: Wat betreft lichtmasten die eigendom van de gemeente zijn (en verpacht worden aan de verenigingen) worden dit jaar de armaturen vervangen. Dat is gepland, maar wel naar capaciteit, gezien Corona weet ik niet wat totaal haalbaar is in 2021. Maar de financiële middelen zijn er. De regeling wat betreft armaturen die van de verenigingen zelf zijn, doe ik even navraag, daar kom ik op terug.

Overleg geweest met Den Hoorn en Schipluiden over lidmaatschap FeVoWest?

Deze verenigingen namen de afgelopen periode actief deel aan activiteiten vanuit de FeVoWest.


Hierbij sluiten we de ALV van 2020 af. De ALV voor dit jaar hopen we weer fysiek te houden met de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen als de coronamaatregelen dit weer toe laten. Dit geldt ook voor onze reguliere bestuursvergaderingen bij de verenigingen. In de tussentijd proberen we de verenigingen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het amateurvoetbal door het coronavirus en dan met name de financiële gevolgen hiervan. Binnenkort volgt weer een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst.

Nu kunnen we jullie al wel melden dat Geert-Jan Scholtes van FC ’s-Gravenzande heeft aangeboden het Wedstrijdsecretariaat van FeVoWest te ondersteunen. Hier zijn wij bij mee.

Blijf gezond en hopelijk treffen we elkaar weer spoedig langs de velden.

Bestuur FeVoWest,

 

Dick Hartman, secretaris
P
ostadres: Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande
E-mail: fevowest@caiway.net
Website: www.fevowest.com

 


’s-Gravenzande, 19 maart 2021

Beste sportvrienden,

Alle zestien aangesloten verenigingen bij FeVoWest hebben zich aangemeld en zijn akkoord gegaan met ook de KNVB voorwaarden om in regionaal verband te gaan spelen om de Regio Cup als de coronamaatregelen dit gaan toestaan. Het is de bedoeling dat er gespeeld gaat worden met de eerste en tweede elftallen en de JO19. De organisatie is in handen van de FeVoWest, samen met de KNVB. De KNVB is door vandaag geïnformeerd over de bij ons deelnemende elftallen.

Bij de standaardelftallen ontbreekt alleen S.V. Loosduinen, dat de voorkeur geeft te gaan spelen in het KNVB Haaglanden Voetbal Regio toernooi. Zij doen wel mee aan het JO19 toernooi. Uit Maassluis sluiten aan VDL en MSV’71.

De elftallen zijn ingedeeld in drie poules van zes elftallen op sterkte en wij gaan nu nog uit van tien poulewedstrijden, vijf thuis en vijf uit. De eerste elftallen gaan spelen om de Flynth Westland Cup. Een toernooi dat jaarlijks door VV Naaldwijk wordt georganiseerd. Vandaar dat halve finales en finale (3 juli 2021) op het complex van VV Naaldwijk worden gespeeld. Het is onze bedoeling om de finales voor de tweede elftallen en de JO 19 ook op zaterdag 3 juli 2021 te spelen bij VV Naaldwijk.

De volgende elftallen gaan in het kader van de Regio Cup strijden om de Flynth Westland Cup:

1. Combinatie-elftal Westlandia (zo) – JO21 (3e divisie zondag)
2. FC 's-Gravenzande
  (Hoofdklasse, zaterdag)
3. Den Hoorn (1e klasse, zondag)
4. Velo   (1e klasse, zaterdag)
5. Honselersdijk
  (1e klasse, zaterdag)
6. HVC'10  (2e klasse, zaterdag)
7. Westlandia (2e klasse zaterdag)
8. SC Monster   (3e klasse, zaterdag)
9. LYRA (3e klasse, zaterdag)
10. vv Schipluiden
  (3e klasse, zaterdag)
11. KMD
  (3e klasse, zaterdag)
12. vv Naaldwijk (3e klasse zaterdag)

13. Verburch  (3e klasse, zaterdag)
14. VDL (3e klasse, zaterdag)

15. MVV’27 (3e klasse, zaterdag)
16. MSV’71   (4e klasse, zaterdag)
17. Quintus  (4e klasse, zaterdag)
18. vv Maasdijk (4e klasse, zaterdag)


In de indelingen is Poule A, de elftallen  1-6; Poule B, de elftrallen 7-12; poule C de elftallen 13-18.

 

Bij de tweede elftallen gaan de volgende elftallen de strijd aan om de FeVoWest/KNVB Regio Cup:

1. FC ’s-Gravenzande 2 (reserve Hoofdklasse)
2
. Jong Den Hoorn 2 (reserve 1e klasse)
3. SC Monster 2 (reserve 1e klasse)
4. Honselersdijk 2 (reserve 1e klasse)
5. HVC’10/2 (reserve 1e klasse)
6. NN
7. Schipluiden 2 (reserve 1e klasse)
8. Verburch 2 (reserve 1e klasse)
9. MVV’27/2 (reserve 1e klasse)
10. Westlandia 2 (reserve 1e klasse)
11. VELO 2 (reserve 2e klasse)
12. LYRA 2
  (reserve 1e klasse)
13. VV Naaldwijk 2 (reserve 3e klasse)
14. MSV’71/2 (reserve 3e klasse)
15. KMD 2 (reserve 3e klasse)
16. Quintus 2 (reserve 3e klasse)
17. Maasdijk 2 (reserve 3e klasse)
18. FC ’s-Gravenzande 3 (reserve 1e klasse)

In de voorlopige indeling, immers een elftal ontbreekt nog, is Poule A, de elftallen
  1-6; Poule B, de elftallen 7-12; poule C de elftallen 13-18.

 

Aan het JO 19 toernooi om de FeVoWest/KNVB Regio Cup, als de KNVB competitie in de A-categorie definitief is gestopt, doen de volgende verenigingen, met een of meerdere elftallen mee:


01. Westlandia
02. FC ’s-Gravenzande

03. Den Hoorn
04. VELO
05. Honselersdijk
06. Verburch
07. Sc Monster
08. Lyra
09. Schipluiden
10. KMD
11. Naaldwijk
12. Quintus
13. HVC’10
1
4. MVV’27
15. VDL
16. S.V. Loosduinen
17. Maasdijk

De poule-indeling hier volgt nog. Nog onduidelijk is o.a. of de KNVB jeugdcompetities in de A-categorie al dan niet worden uitgespeeld. Eind maart valt hierover pas de beslissing.

Gezien het feit dat ook nog onduidelijk is wanneer we kunnen en mogen starten met de wedstrijden (24 april?), en ook nog niet duidelijk is of de jeugdcompetities in de A-categorie al dan niet ook stoppen, volgen de definitieve indelingen voor de tweede elftallen en de JO 19 en alle speelschema’s later.

Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar een tweede/derde selectie-elftal, aangezien Westlandia zon. deze week meldde bij ons deel te nemen met een combinatie-elftal, bestaande uit spelers van zondag 1 en JO21. De reden hiervan is dat zij ook gaan spelen in het KNVB Haaglanden Voetbal Regio toernooi. Hierdoor vervalt de deelname van Westlandia JO21 en is er een plaats vrijgekomen bij de tweede/derde elftallen. Geïnteresseerde regionale verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Het wedstrijdreglement wordt binnenkort naar de contactpersonen gestuurd. Het streven is om 24/25 april of 1/2 mei te starten, de laatste speeldag is dan 26/27 juni. De halve finales eind juni en de finales op zaterdag 3 juli 2021. Mocht er pas later worden begonnen dan wordt het speelschema hierop natuurlijk aangepast.

Nogmaals, de KNVB draagt zorg voor:
- Het opbouwen van dit initiatief in Sportlink en voetbal.nl app;
- Het aanstellen van regionale scheidsrechters:
In geval van wedstrijden tussen 2e/3e divisionisten en hoofdklassers wordt getracht een trio aan te stellen;
- Bij overige wedstrijden wordt getracht een scheidsrechter aan te stellen;
- Het verdelen van de scheidsrechters kosten naar rato over de deelnemende verenigingen;
- Afhandeling van tuchtzaken, zoals eerder vermeld.

Hopelijk gaat het lukken om het seizoen toch op een prettige wijze met zijn allen af te sluiten.

Bestuur FeVoWest,
Dick Hartman, secretaris
Postadres: Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande

E-mail: fevowest@caiway.net

Website: www.fevowest.com
Beste sportvrienden,

Op 6 en 8 februari jl. zijn jullie geïnformeerd over de plannen van FeVoWest om te gaan spelen in de regio Westland om de Flynth Westland Cup/Regio Cup.  Natuurlijk alleen als de coronamaatregelen dit gaan toestaan. Daarbij zat ook een speelschema (onder voorbehoud) met de verenigingen die toegezegd hebben mee te gaan doen aan onze toernooien voor de standaardelftallen, de tweede elftallen en de JO19.  

Vrijdag 5 maart hebben wij met de KNVB (Timo Reessink) de afspraak kunnen maken om het toernooi om de Flynth Westland Cup dit jaar door FeVoWest, in samenwerking met de KNVB, als Regio Cup in de regio Westland te organiseren. Alle voorgaande jaren was VV Naaldwijk de organisator en de gastheer voor deze wedstrijden. Deze samenwerking geldt ook voor de tweede elftallen en de JO19 elftallen.
Voor de overige elf-zeventallen ligt de organisatie voor de Regio Cups bij de KNVB.

Voor de volledigheid onderstaand de verenigingen/elftallen die hebben ingestemd te gaan spelen om de Flynth Westland Cup bij de standaardelftallen.
Met Haaglanden Voetbal is over ons toernooi contact geweest en is het deelnemersveld gemeld.

 1. Westlandia (zo)
 2. FC 's-Gravenzande
 3. Den Hoorn
 4. VELO
 5. Honselersdijk
 6. HVC'10
 7. SC Monster
 8. LYRA
 9. vv Schipluiden
10. KMD
11. vv Naaldwijk
12. Westlandia(za)
13. Verburch
14. VDL
15. MSV'71
16. MVV 27
17. Quintus
18. vv Maasdijk

Van de KNVB hebben wij inmiddels ook vernomen dat de initiatiefnemers van de eigen Regio Cup, zoals FeVoWest, begin volgende week via de mail nader worden geïnformeerd over het vervolg en de verdere voorwaarden van het spelen van de Regio Cup toernooien. Deze informatie wordt dan natuurlijk ook met u gedeeld.

Verslag digitale overleg aangesloten verenigingen FeVoWest, 15 februari 2021, aanvang 20:00 uur

Aanwezig:
Nico van der Knaap (FeVoWest, voorzitter), Dick Hartman (FeVoWest, verslag) Piet Roels (FeVoWest), Eric Treling (KNVB), Klaas van der Eijk (Lyra), Robert Lasschuyt  (SC Monster), Ingrid Kortekaas (SV Honselersdijk), Leo van Beurden (Schipluiden), Barry Baljeu (Naaldwijk), Eric Sosef (SV Honselersdijk), Peter van der Berg (KMD), Ronald Barendse (SC Monster), Martino Scheepens (MVV’27), Hans Mieog (Verburch) en Remco Hill (HVC’10). Pieter van Rijs (MVV’27) sluit later aan.1. Kennismakingsrondje

Een korte kennismakingsronde volgt. Vijftien, later zestien, negentien deelnemers, waren er aangemeld.

2. Hoe zorg je dat de leden aan de regels houden?
- Volgen we allemaal strikt de RIVM richtlijnen (geen spelers van 18+ in de groep mee laten trainen of zelfs laten spelen)? Onderlinge verschillen en normvervaging wordt onder de jeugd opgemerkt en leidt tot vragen (KMD)
Uit een inventarisatie blijkt dat bijna alle verenigingen de richtlijn van de NOC/NSF en de KNVB te hanteren. Trainen van tot en met 18 jaar. De richtlijn van de overheid is trainen tot achttien jaar. Het gaat om kleine aantallen bij de clubs. Het trainen van de lagere senioren komt slechts bij een paar verenigingen voor. Dit levert weinig discussies op bij de verenigingen.
Het aantal besmettingen bij de verenigingen is laag. Of dit komt door het trainen is onduidelijk. De jeugd komt ook bijeen op andere plekken, zoals in de hokken en op school. Bij besmettingen is snel contact gewenst.


3. Financiële situatie en ondersteuning van de verenigingen?
- Iedere vereniging heeft het moeilijk. Als we de overheid/gemeente vragen om steun, kunnen we die voor iedere vereniging aanvragen? Juist nu belangrijk om één front te vormen, zodat alle clubs (naar rato van het aantal leden) dezelfde aandacht en ondersteuning krijgen? (KMD)
- Verzoek kwijtschelding veldhuur richting gemeentes (gezamenlijke brief naar de twee gemeentes)?
Alle verenigingen maken gebruik van de overheidssteun.  Informatie vanuit de  gemeentes is verschillend. De gemeente Westland stuurt regelmatig nieuwsbrieven rond, in Midden Delfland moeten de verenigingen de gemeente soms wijzen op regelingen van de overheid. De informatie, die wordt gedeeld vanuit FeVoWest, wordt op prijs gesteld.
De financiële schade valt, mede door de steun van de overheid, nu nog mee. De verenigingen zijn blij met de compensatie van de veldhuur, maar hopen op meer. Maar vooral de kantineopbrengsten worden gemist. De verwachting is dat op termijn, als de coronaregels nog langer gaan gelden, de financieel schade groter wordt. Daarom wordt afgesproken dat als het coronavirus ook het komend seizoen bij de verenigingen financiële schade blijft aanrichten om collectief, vanuit FeVoWest, actie te ondernemen richting de gemeentes.  Vooruitlopend hierop gaat FeVoWest al een signaal afgeven bij de gemeente Westland, wat zijn de plannen voor de toekomst met betrekking tot de veldhuur? Dit signaal wordt ook gedeeld voor de gemeente Midden-Delfland.

- Wordt er door verenigingen contributie terug betaald?
Veel verenigingen willen iets doen aan een tegemoetkoming naar vooral de senioren. Niet via een teruggave van de contributies, maar in de vorm van een korting op de contributies het komend seizoen, het niet verhogen van de contributies of via een storting op de clubcard voor het gebruik van consumpties in de kantine. Een clubcard met geld voor het elftal of per lid.
Het aantal opzeggingen tot op heden is heel weinig bij de verenigingen. Voor het komend seizoen is dat, als ook de huidige coronaregels nog van toepassing zijn, nog afwachten.
 
4. Binden en behouden van leden hoe doen we dat?/ 5. Hoe houden we leden en vrijwilligers gemotiveerd?
Veel (digitale) activiteiten vinden plaats om leden betrokken te houden bij de clubs. Een eigen tv kanaal, youtube filmpjes, pubquizen, kerstrad, loterijen etc. Vanuit de KNVB is hierover het volgende te vinden:
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/62356/zo-blijven-deze-clubs-actief-coronatijd.  EN:
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/blijf-voetbalfit

Er is via de KNVB ook een mogelijkheid om online sessies te houden met de trainers.

6. ALV in coronatijd, hoe gaan verenigingen hier mee om?
Een aantal verenigingen heeft, met inachtneming van de coronaregels toch een (korte) fysieke ALV gehouden. Er zijn ook verenigingen die dit digitaal hebben gedaan en waarbij de opkomst tegen of mee viel, veel ouders haakten ook aan. Andere verenigingen wachten de ontwikkelingen nog af, en hebben de ALV voorlopig uitgesteld. Of stuurden alleen de jaarstukken rond ter goedkeuring.
Via de KNVB is de volgend info te vinden:
https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis EN: https://online-alv.nl/ EN: https://www.mentimeter.com/


7. Hoe kijken wij aan tegen het competitievoorstel van de KNVB? Uitspelen of niet?
De verwachting van de verenigingen is dat het steeds moelijker wordt om de competities uit te gaan spelen en deze dan ook worden beëindigd. Om te kunnen spelen om er ook voldoende ruimte te zijn om te gaan trainen. Eind februari komt de KNVB hierover met meer nieuws

8. Deelname aan de toernooien om de KNVB Regio Cup, Haaglanden Voetbal en Corona Cup als de competitie niet kan worden afgemaakt? Wat vinden wij hiervan?
Het spelen om de Flynth Westland Cup (geen Corona Cup), als de competities worden beëindigd en de coronaregels het toelaten, vinden alle verenigingen een goed idee en heeft ook de voorkeur. Speelschema’s zijn gemaakt voor de eerste en tweede elftallen en voor de JO19. Zijn te vinden op
www.fevowest.com

Gemeld wordt dat ook Haaglanden Voetbal plannen heeft om te gaan spelen met de regioclubs. Zij zijn niet blij met de plannen van FeVoWest om ook te gaan spelen om de Flynth Westland Cup.
De KNVB heeft inmiddels gemeld in overleg met FeVoWest te willen treden om de Flynth Westland Cup mogelijke te integreren met de Regio Cup. De startdatum van 10 april is voorlopig onder voor behoud. Voor de start moet veel ruimte zijn om eerst weer te kunnen trainen. Gevraagd wordt om ook de WOS te benaderen voor nog meer pr. Staat al op de actielijst van FeVoWest.
Remco Hill (HVC’10) komt met een voorstel om gezamenlijk met de wedstrijdsecretarissen van de verenigingen ook voor de overige jeugd, senioren en vrouwen afspraken te gaan maken voor onderlinge wedstrijden. Dit wordt als positief ervaren. HVC’10 neemt verder het initiatief hiervoor,

10. Rondvraag
Hans Mioch (Verburch):
- Hoe om te gaan met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen? Deze wet treedt op 1 juli 2021
en geldt dan voor clubs en stichtingen. Dit gaat veel impact.
Informatie over deze wet is hier te vinden:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62133/wat-houdt-de-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen
Aanvulling: Over mogelijk uitstel van deze wet is vooralsnog niets terug te vinden!

Eric Treling (KNVB):
Vraag aandacht voor de volgende punten:
- De KNVB website,
https://eentweetje.knvb.nl Een website om kennis te delen met andere bestuurders.
- Instroomcampagne "oranjefestival"
https://www.knvb.nl/oranjefestival Organiseer een Oranje-voetbalfeest voor leden en niet leden.
- Bestuurlijke opleidingen starten binnenkort in Den Haag en Delft. Zie:
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/goed-besturen/opleidingen Meer informatie bij Louise Vonk en Eric Treling.
-
Het is de verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. Vanuit de KNVB moedigen we verenigingen aan om, ondanks de lastige periode, passende voetbalactiviteiten te blijven organiseren voor leden en niet-leden! Hiervoor stelt de KNVB een stimuleringsbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. Dit budget is bedoeld voor het organiseren van voetbalaanbod bij de vereniging om bestaande en/of nieuwe doelgroepen aan je te binden.
Zie:
https://www.knvb.nl/info/62045/stimuleringsbudget-blijven-voetballen-en-verenigen

Ronald Barendse (SC Monster)
- Wie zit er namens onze regio (kieskring 23) in de verenigingsraad van de KNVB?
Dat is Wicher Schreuders, lid van DHC. Zie:
https://www.knvb.nl/info/51478/wicher-schreuders

 Tot slot zijn allen van mening dat dit een zinvolle bijeenkomst was om informatie en ideeën in coronatijd te delen. Afgesproken wordt om in april 2021, of op afroep, een volgende bijeenkomst te houden. Mogelijk kunnen dan in gezamenlijk overleg coronaprotocollen worden aangepast….
Wordt vervolgd en blijf gezond!


Namens het bestuur van FeVoWest,
Dick Hartman (secretaris)
20-02-2021
Zaterdag 6 februari was er op het Juliana Sportpark op initiatief van FeVoWest een overleg met de organisatie van de Flynth Westland Cup en met Ron van Meerten en
Koos Klop van FC ’s-Gravenzande.
Beiden stelden voor om in de regio Westland een toernooi te spelen als competitievoetbal verder onmogelijk is en coronamaatregelen een toernooi ook toelaten.
Afgesproken is dat voor de standaardelftallen, eerst in poulevorm, wordt gespeeld om de Flynth Westland Cup. Voor de tweede elftallen en de JO 19 is ook een zelfde competitieschema opgesteld.
Zij spelen ook finales. De eerste wedstrijden staan gepland voor zaterdag 10 april a.s. Mocht dit geen doorgang vinden is ook een plan B, met minder wedstrijden, een mogelijkheid.
Aan de KNVB wordt gevraagd deze competitieschema’s te integreren in de Regio Cup, die de voetbalbond wil gaan organiseren.In het AD van maandag 8 februari werd aandacht besteed aan het initiatief: